Ecumenical Delphic Union

Ecumenical Delphic Union

Ecumenical Delphic Committee

Reviving the Delphic Ideal

Pythian Games

Greatness of Arts & Sports

Hononary President

Eleni Sikelianos

Ambassadors

Vangelis

Mariana Mac Donald TLG

Mikis Theodorakis

Katerina Panagopoulous

Vanessa Redgrave

Read more...


Το Δελφικό Ανθρωπιστικό Ιδεώδες, είναι ο Ανθός κάθε Πολιτισμού,
προηγηθέντος υφιστάμενου ή επερχόμενου.
Είναι η θεϊκή αμβροσία που δωρίζετε στον Άνθρωπο για μια ευτυχισμένη
ζωή με την αυτογνωσία και το μέτρο.
Την αρμονική ανάπτυξη του Ανθρώπου προσφέρουν οι πρόδρομοι του Χριστιανισμού,
Θεοί των Δελφών, Απόλλωνας και Διόνυσος.
Ο Αγνός Απόλλων σκοτώνοντας τον δράκοντα που κρατούσε το Ανθρώπινο Γένος
στο σκοτάδι το απελευθερώνει, για να άνω θρώσκει, σύμφωνα μα την θεία αποστολή του.
Η εκλυόμενη από το Θεϊκό τοπίο ενέργεια, επιταχύνει την ψυχοπνευματική ολοκλήρωση
του Ανθρώπου, τερματίζετε η σκοτεινή περίοδος της σύγκρουσης Μητριαρχίας - Πατριαρχίας και
ανατείλουν οι Δελφοί- Μήτρα όπου τα δυο φύλλα είναι πνευματικά και σωματικά ομομήτρια Αδέλφια.

Ο Ομφαλός της Γης, όπου κατά τον Όμηρο "όλα τα ένδοξα γένη των Ανθρώπων συναντώνται"
δημιουργεί δομές που για χιλιάδες χρόνια ανατάσσουν τον Παγκόσμιο Πολιτισμό.

Ο Σπένδων Απόλλων, από το 490 π.χ. χρησμοδοτεί το καθήκον μας για την προστασίας
του ζωηφόρου περιβάλλοντος.

Το Μαντείο καθοδηγεί καθοριστικά για ιδεώδη Πολιτειακά συστήματα Σπάρτη Λυκούργος,
Αθήνα Σόλων, Κλεισθένης, αποικισμούς για ευτυχισμένους με ευτυχισμένες κοινωνίες.

Η Δελφική Αμφικτιονία προσφέρει την Ειρήνη, την Φιλία και συνεργασία των Λαών.

Τα ΠΥΘΙΑ με την δύναμη του Λόγου, το μεγαλείο της Τέχνης, που είναι
προϋπόθεση συμμετοχής, είναι ότι υψηλότερο έχει να προσφέρει ο Ελληνικός Πολιτισμός
στην Ανθρωπότητα, με την ευγενή άμιλλα οι Αθλητές φωτίζοντας
τον δρόμο της ειρηνικής συνεργασίας των Λαών, η με μέτρο επικαιροποιημένη αναβίωση τους
θα δώσει το ρόδο της Ελλάδος στους Λαούς.

Δεν αντιγράφονται.

Δεν εκχωρούνται.

Δωρίζονται στους Νέους όλου του Κόσμου και Πυθιονίκες μόνο με την συμμετοχή,
κοινωνούν το Θεϊκό Νέκταρ της αυτογνωσίας και του Μέτρου και
πορεύονται στη ζωή ευτυχείς με Υγεία, Δύναμη και Ενόραση

Οία Ιώ ώ Υιέ αεί έ.

Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων

σύνδικον Μοισᾶν κτέανον: τᾶς ἀκούει μὲν βάσις,

αγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ' ἀοιδοὶ σάμασιν,

αγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς ἐλελιζομένα.

καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις

αενάου πυρός. εὕδει δ' ἀνὰ σκάπτῳ Διὸς αἰετός,

ὠκεῖαν πτέρυγ' ἀμφοτέρωθεν χαλάξαις,

Δεν χάθηκες και ούτε θα χαθείς κι ας
έλθουν πάλι οι Τσέτες και οι Ούνοι
δεν είσαι κάστρο για να πατηθείς
Είσαι το φως Ελλάδα που δεν σβήνει.

Λέων Κουκούλας


"Πυθιονίκες"

 • Αθηναίος (ολυμπιονίκης)
 • Αμέρτας ο Ηλείος
 • Αντήνωρ ο Μιλήσιος
 • Απολλώνιος του Αρχέστρατου
 • Αριστόδημος ο Ηλείος
 • Αριστωνομίδας ο Κώος
 • Αρκεσίλαος Δ´ της Κυρήνης
 • Αρχίας ο Υβλαίος
 • Άρχιππος ο Λέσβιος
 • Άρχων της Πέλλας
 • Αστυάναξ ο Μιλήσιος
 • Άστυλος ο Κροτωνιάτης
 • Αυρήλιος Σαραπάμμων
 • Αυρήλιος Φοιβάμμων
 • Γάιος Περήλιος Αυρήλιος Αλέξανδρος
 • Γλαύκος ο Καρύστιος
 • Δάνδις ο Αργείος
 • Δίκων ο Καυλωνιάτης
 • Δαμάτριος ο Τεγεάτης
 • Δημήτριος ο Σαλαμίνιος (ολυμπιονίκης)
 • Δημοκράτης ο Μαγνήσιος
 • Διαγόρας ο Ρόδιος
 • Διογένης ο Εφέσιος
 • Δρομεύς ο Στυμφήλιος
 • Δωριεύς ο Ρόδιος
 • Επιθέρσης ο Ερυθραίος
 • Εφάρμοστος ο Οπούντιος
 • Εφωτίων ο Μαινάλιος
 • Εχέμβροτος
 • Ηράς ο Λαοδίκειος
 • Ηρόδωρος ο Μεγαρεύς
 • Θεαγένης ο Θάσιος
 • Θεσσαλός ο Κορίνθιος
 • Ισίδωρος ο Αλεξανδρεύς (ολυμπιονίκης)
 • Καλλίας Α´
 • Καλλίας Β´
 • Καλλίας του Διδυμίου
 • Καλλιάδης (ολυμπιονίκης)
 • Κεράς ο Αργείος
 • Κλαύδιος Ρούφος Απολλώνιος
 • Κλαύδιος Απολλώνιος
 • Κλεόξενος ο Αλεξανδρεύς
 • Κλειτόμαχος ο Θηβαίος
 • Λεοντίσκος ο Μεσσήνιος
 • Λούκιος Σιλίκος Φίρμος Μανδρογένης
 • Μάρκος Αυρήλιος Αγαθόπους
 • Μάρκος Αυρήλιος Ασκληπιάδης (Ερμόδωρος)
 • Μάρκος Αυρήλιος Ασκληπιάδης (παλαιστής)
 • Μάρκος Αυρήλιος Δημήτριος
 • Μάρκος Αυρήλιος Δημόστρατος Δαμάς
 • Μάρκος Αυρήλιος Ιεροκλής
 • Μάρκος Αυρήλιος Φιλοσέβαστος
 • Μάρκος Ούλπιος Δομέστικος
 • Μόσχος ο Κολοφώνιος
 • Μάρκος Αυρήλιος Χρύσιππος
 • Μηνόδωρος ο Αθηναίος
 • Μίλων ο Κροτωνιάτης
 • Νίκων ο Ανθηδόνας
 • Ναρυκίδας ο Φιγαλείος
 • Νικαγόρας ο Ρόδιος
 • Ξέναρχος ο Λακεδαιμόνιος
 • Ξενόθεμις ο Μιλήσιος
 • Πόπλιος Αίλιος Αλκανδρίδας
 • Πόπλιος Αίλιος Αρτεμάς
 • Πόπλιος Αίλιος Γρανιανός Φάνιος Αρτεμίδωρος
 • Πόπλιος Πομπήιος Ευτύχης
 • Παιάνιος ο Ηλείος
 • Πολυκλής ο Λακεδαιμόνιος
 • Πυθαγόρας ο Μαγνήσιος
 • Σώστρατος ο Σικυώνιος
 • Στράτων ο Αλεξανδρεύς (παλαιστής)
 • Τίμων ο Ηλείος (2ος αιώνας π.Χ.)
 • Τίσανδρος (ολυμπιονίκης)
 • Τίτος Αίλιος Αυρήλιος Μητρόδωρος
 • Τίτος Δομίτιος Προμηθέας
 • Τίτος Φλάβιος Αρτεμίδωρος
 • Τίτος Φλάβιος Αρχίβιος
 • Τίτος Φλάβιος Μητρόβιος
 • Τέρπανδρος
 • Τιβέριος Κλαύδιος Πατρόβιος
 • Τιμασίθεος ο Δελφός
 • Τίτος Ιούλιος Σέπτιμος Ιουλιανός
 • Φίλιππος Γλύκων
 • Φιλίνος ο Κώος (αθλητής)
 • Φρικίας ο Πελινναίος
 • Κούρος ο Αρκάς
 • Kirk ο Schroder
 • Λευθέρης ο Ευρυτάν


DELPHIC LINKS