Ecumenical Delphic Union
Reviving the Delphic Ideal
Culture – Peace – Environment

Θέλοντας να αποτρέψουμε την αδιέξοδη πορεία της ανθρωπότητας , την χωρίς μέτρο υπερκατανάλωση , ρύπανση, των υπέρ εξοπλισμών που η χρήση τους οδηγούν μαθηματικά στη δυστυχία και στο τέλος της ζωής στον πλανήτη Γη. Διερωτώμενοι αν υπήρξε ζωή σε άλλους πλανήτες και τώρα δεν υπάρχει ξεκινήσαμε με το περιβάλλον .

1) Αγωνιστήκαμε και σώσαμε το λίκνο της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς τους Δελφούς σε συνεργασία με το Foundation Franz Weber του Montreux

2) Για το πρόγραμμα μας “Εκπαιδεύοντας για την Ειρήνη και την ανάπτυξη” πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με το NPF και το IWA των ΗΠΑ κλπ 2 ετήσια σεμινάρια με συμμετοχή 32 εκπαιδευτικών από Ευρώπη, ΗΠΑ και μέση Ανατολή.

3) Υλοποιήσαμε στους Δελφούς 2 15θήμερα Youth Campus ΄”Εκπαιδεύοντας για την Ειρήνη και την ανάπτυξη” με συμμετοχή 450 νέον απ’όλο τον Κόσμο.

4) Οργανώσαμε σε Ακαδημαϊκό επίπεδο την πολιτισμική συνάντηση Ελλάδος και Μεξικού “Dos Horizontes can profunda Trandition”

5) Βλέποντας την καταστροφή στα Βαλκάνια καταγράψαμε τον θησαυρό της Βυζαντινής κληρονομιάς στο Κόσοβο.

6) Οργανώσαμε την πρώτη συναυλία συγνώμης των Γερμανών 120 μελή ορχήστρα Νέων του Spayer στο μαρτυρικό Δίστομο

7) Συνδιοργανώσαμε 16-19 /5/99 στο Giessbach Της Ελβετίας το Συνέδριο “Η Αλήθεια για τον Πόλεμο και οι επιπτώσεις στην Ευρώπη”

8) Καταγράψαμε τα αριστουργήματα του Ελληνικού Κλασικού Πολιτισμού της Μικράς Ασίας Μίλητος, Έφεσος, Ερυθρές, Διδύμων κλπ.

9) Ο Πρόεδρος μας ως Δήμαρχος Δελφών 2003-2011 θέσπισε την αναβίωση του Συμποσίου των 7 Σοφών.

10) Δημιούργησε το δίκτυο Ιερών Αρχαιολογικών Χώρων Πολιτισμού.

11 ) Ζήτησε από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ τα μνημεία του Παγκόσμιου Πολιτισμού να προστατεύονται από τον ΟΗΕ από τους εκάστοτε κατακτητές .

12) Οργανώσαμε πλείστες πολιτισμικές εκδηλώσεις και τιμήσαμε Ανθρώπους της Τέχνης και του Πνεύματος, το δε βραβείο η Χρυσή Λύρα του Απόλλωνα σύντομα θα παγκοσμίως είναι το κορυφαίο μουσικής με Ανθρωπισμό.

Ο Άνθρωπος μοχθεί για την ευτυχία , το Δελφικό Ανθρωπιστικό Ιδεώδες του Πολιτισμού ΠΥΘΙΩΝ, της Ειρήνης της Δελφικής Αμφικτιονίας, της υπέρβασης του Μαντείου, του Περιβάλλοντος Σπένδον Απόλλων την προσφέρει τα Δελφικά Παραγγέλματα Γνώθι Σ΄ αυτόν και Μέτρον Άριστον δωρίζουν το μονοπάτι της Ευτυχίας , αν ταυτίζεστε Τιμή μας και χαρά μας να είστε Μέλος της Οικουμενικής Δελφικής Ένωσης.

 


Wanting to prevent the dead end path humanity is moving towards , the over consumption without moderation, the pollution , των υπέρ εξοπλισμών whose use dogmatically lead to misery and the end life, our life , on Earth.

Wondering if there was life on other planets which is mo more we began with our environment. 1) We fought and saved the cradle of the global cultural heritage in Delphi in cooperation with the “ Franz Weber” Foundation of Montreux. 2) For our program ΄ Educating for Peace and Development” we created in cooperation with NPF and the IWA os the U.S.A. among other 2 anual seminars with 32 participants from Europe, the USA and the Middle East. 3) We held in Delphi for two years the Youth Campus which was held for a fortnight under the umbrella of the program “Educating for Peace and Development” with the participation of 450 young adults from all over the world. 4) On an Academic level we organized the cultural meeting of Greece and Mexico “Dos Horizontes can profunda Tradition” 5) Seeing the destruction of the Balkans we documented the treasure of the Byzantine legacy in Kosovo. 6) We organized the 1st Apology Concert with the Spayer Youth Orchestra from Germany formed of 120 musicians performing in the Distomo. 7) We co-organized at Giessbach, Switcheland on 16-19 /5/99 the conference “The truth regarding the war and its impacts on Europe”

8) We documenter the masterpieces of the Classical Hellenic Culture in Mikra Asia, modern day Turkish coastline, in Militos, Efesos, Erithres, Didimon etc 9) Our president as Mayor of Delphi during 2003-2011 adopted the revival of the Seven Wise Men Symposium. 10) Created the network of Sacred Archeological Cultural Sites. 1

1 ) Asked of the GS of the UN for the protection of the monuments of Global Culture to be protected by the UN against conquerors.

12) We organized numerous events and honored people of Art and Spirit . Creating the award of Apollo’s golden Lira we believe to be the highest musical cultural humanitarian award.

Man tries for his happiness , the Delphic Humanitarian Ideals of Peace and our Environment ,offered at the Delphic Maxims of Know Thyself and Everything in Moderation gift us with the path of Happiness.

If you believe in the same values as us We would be honoured to have you as our member.